Infovahetus GoogleGroups'is

Paar nädalat enne järgmist ümarlauda saadetakse kõikidele grupiga liitunutele e-mailile kutse ja ümarlaua kirjeldus. 


GoogleGroups'is hoiame toimunud ümarlaudade materjale: slaidid ja muu info, mis oli "laual" ja mille lisame siia gruppi pärast ümarlaua toimumist.

Siin on võimalik grupiga liituda. Liitudes sisestage palun oma nimi ja paar sõna organisatsiooni ning töökoha kohta. 

CAISE konverents (1).jpg