top of page

Infovahetus GoogleGroups'is

Paar nädalat enne järgmist ümarlauda saadetakse kõikidele grupiga liitunutele e-mailile kutse ja ümarlaua kirjeldus. 

 

GoogleDrive'is hoiame toimunud ümarlaudade materjale: slaidid, salvestused ja muu info, mis oli "laual". Viite GoogleDrive'ile leiab GoogleGroup'i päisest.  

Siin on võimalik grupiga liituda. Liitudes sisestage palun oma nimi ja paar sõna organisatsiooni ning töökoha kohta. 

CAISE konverents (1).jpg
bottom of page