top of page
Ümarlaud_edited_edited.jpg

Protsesside ümarlaud

Ümarlaua käivitamine ja eestvedamine

Protsesside ümarlaua alguseks võime pidada sügist 2012, mil Tallinnas toimus protsessijuhtimise konverents.  Planeerisime Marlon Dumasiga selle konverentsi raames kohtumise mitme organisatsiooni protsessijuhiga, mis käivitaski protsesside ümarlaua. Ürituste formaadiks esimestel aastatel oli organisatsioonide külastamine  - iga ümarlaud toimus erinevas organisatsioonis, kus arendusega tegelevad spetsialistid tutvustasid oma protsessijuhtimise kogemust. Aastate jooksul osalejate arv suurenes ja ümarlauad hakkasid toimuma kitsamatel teemadel. Lisaks praktikutele on protsessimaailma teemasid käsitlenud ka  teadlased erinevatest ülikoolidest. 

Tänaseks on meil toimunud üle 40 ümarlaua ja seltskonnaga on liitunud enam kui 500 inimest paarisajast organisatsioonist.  Ümarlaud on sündinud ja käimas meie kõigi koostöös. 

Protsessijuhtimisega seotud teemad on olnud minu töö ja hobi üle 20 aasta. Olen tegelenud selle teemaga nii praktikuna kui ka teoreetiliselt. Ligi 20 aastat töötasin IT- ja konsultatsioonifirmades (Aprote, CGI Eesti). Tollastes  projektides oli kesksel kohal protsesside ja andmehalduse kirjeldamine ja soovituste andmine analüüsitava organisatsiooni töökorralduse muutmiseks ja/või tarkvara juurutamiseks. Mitmed asutused hakkasid meie koostatud protsessimudeleid kasutama asutusesisese dokumentatsioonina - protsessimudelid said osaks asutuse teadmistebaasist. Sellest kasvas välja ka minu doktoritöö teema - teadmistebaasi kirjeldamine ja kasutus organisatsioonis. Doktoriõppega alustasin 2011 aastal, prof. Marlon Dumas teadusgrupis Tartu Ülikoolis ja töö kaitsesin aastal 2017. Praegu töötan Tartu Ülikoolis lektorina, lugedes protsessijuhtimise ja info visualiseerimise loenguid, paralleelselt teen uuringuid ja konsultatsiooniprojekte. 

DSC-1781_edited.jpg

Toomas Saarsen

bottom of page