Järgmine ümarlaud

Toimunud ümarlauad

36. Protsesside analüüs ja juurutamine - näited praktikast (märts 2021) 

35. Näiteid protsessikaeve rakendamisest praktikas (oktoober 2020)

34. Protsesside modelleerimise tarkvara (september 2020)

33. Erinevat tüüpi diagrammide kasutamine (jaanuar 2020)

32. Protsessimudelite kvaliteet, Elisa, VTA (november 2019)

31. Protsessimootor, TalTech, Telia (aprill 2019)

30. Fractal Enterprise Model (detsember 2018)

29. Business Process Innovation (juuni 2018)

28. Protsessimudelite taaskasutus Eesti Energias (veebruar 2018)

27. Protsessimõõdikud, Telia, Päästeamet, Maanteeamet (detsember 2017)

26. Teadmistebaas (oktoober 2017)

25. Protsessikaeve tehnikad ja nende kasutamine, Elisa, Nortal (mai 2017)

24. Protsessimudelid riigisektoris (aprill 2017)

23. Telia protsessimudelid (oktoober 2016)

...

Enamikus asutustes on tavapärane, et aeg-ajalt vaadatakse igapäevased tööprotsessid ja tegevused üle ning vajadusel viiakse neis sisse muudatusi. Enne kui muudatusi reaalselt tegema asuda, tasub mitmed olulised aspektid põhjalikumalt läbi mõelda ja analüüsida,  sh tööjaotuse selgus, andmete liikumine, oluliste parameetrite eeldatav muutumine vms.

Järgmisel protsesside ümarlaual vaatame, kuidas on kolm väga erinevat asutust muudatusi planeerinud ja juurutanud. 
 

  • Entronik OÜ on väike tööstusettevõte. Nemad teostasid mudelil ametikohtade ajakasutuse ja protsesside sõlmpunktide analüüsi ning seejärel genereerisid selle baasilt ideed protsesside parendamiseks. Kõik see oli sisendiks edasiste muudatuste juurutamisel. Indrek Pomerants annab ülevaate Entroniku protsesside analüüsist ja praktikasse jõudnud lõpptulemustest.

  • Telia Eesti jaoks on olulisteks märksõnadeks klientidele parimate teenuste tagamine ja targad kliendiprotsessid. Samas peavad ka tugiprotsessid olema läbi mõeldud ja automatiseeritud. Timo Pipar räägib, kuidas Telias analüüsiti ostu ja tarneahela juhtimise protsessi tegevusi ning leiti uusi lahendusi automatiseerimiseks.

  • Metaprint AS on metallpakendeid tootev ettevõte, mis tegutseb  neljas erinevas asukohas. Selles ettevõttes on protsessimudelit kasutatud  tootmise juhtimise ja arendamise planeerimisel. Kaarel Krinal tutvustab, kuidas Metaprindis on protsesside modelleerimine olnud abiks arendustegevuses ja juurutamisel. 

 

Ümarlaud toimub 18.03.2021 kell 15:00-17:00 veebiseminarina Teams-keskkonnas Veebiseminaril osalemiseks vajalikud lingid leiate protsesside ümarlaua kodulehelt https://www.protsessijuht.ee/jaergmine-uemarlaud

 

Palun andke oma ümarlaual osalemise soovist teada veebilehel: https://lingid.ee/A8zrB

Veebiseminariga saab liituda/osaleda vajutades punast nuppu.