Järgmine ümarlaud

Toimunud ümarlauad

37. Protsesside jälgimine reaalajas (juuni 2021) 

36. Protsesside analüüs ja juurutamine - näited praktikast (märts 2021) 

35. Näiteid protsessikaeve rakendamisest praktikas (oktoober 2020)

34. Protsesside modelleerimise tarkvara (september 2020)

33. Erinevat tüüpi diagrammide kasutamine (jaanuar 2020)

32. Protsessimudelite kvaliteet, Elisa, VTA (november 2019)

31. Protsessimootor, TalTech, Telia (aprill 2019)

30. Fractal Enterprise Model (detsember 2018)

29. Business Process Innovation (juuni 2018)

28. Protsessimudelite taaskasutus Eesti Energias (veebruar 2018)

27. Protsessimõõdikud, Telia, Päästeamet, Maanteeamet (detsember 2017)

26. Teadmistebaas (oktoober 2017)

25. Protsessikaeve tehnikad ja nende kasutamine, Elisa, Nortal (mai 2017)

24. Protsessimudelid riigisektoris (aprill 2017)

23. Telia protsessimudelid (oktoober 2016)

...

Viimasel protsesside ümarlaual vaatasime, kuidas kolm asutust on protsessimuudatusi juurutanud.  Järgmisel ümarlaual vaatame, kuidas üks tööstusettevõte jälgib oma protsesse reaalajas, mis on oluliseks sisendiks protsessimuudatuste tegemisel. 

Erkki Ehand tutvustab, kuidas on Lean strateegiale toetudes juurutatud protsessijuhtimine JELD-WEN Eestis. Asutuses on suurt rõhku pandud protsesside jälgimisele, mis annab operatiivse ülevaate süsteemist tervikuna (näiteks: kliendi soovid, hetkeseis tootmises, finantsid) – protsesse kajastavad operatiivsed andmed on töötajatest sekundi kaugusel. Väikseid protsesside parendusi tehakse operatiivselt, toetudes protsesside jälgimisele. Vaatame lähemalt, kus saavad protsesside jälgimisel igapäevases töös kokku juhtimise üldine vaade ja asutuse operatiivseid protsesse kajastav detailne (shopfloor) vaade; kuidas tekib asutuses sünergia erinevate protsesside vahel. 

 

Ümarlaud toimub 10.06.2021 kell 15:00-16:30 veebiseminarina Teams-keskkonnas. Veebiseminaril osalemiseks vajalikud lingid leiate protsesside ümarlaua kodulehelt https://www.protsessijuht.ee/jaergmine-uemarlaud

 

Palun andke oma ümarlaual osalemise soovist teada veebilehel: https://lingid.ee/A8zrB

Veebiseminariga saab liituda/osaleda vajutades punast nuppu.