top of page

Järgmine ümarlaud

Toimunud ümarlauad

40. Riskianalüüs (27.04.2023) 

39. Äriprotsess ja kriisihaldus (aprill 2022)
38. Strateegia modelleerimine (märts 2022)
37. Protsesside jälgimine reaalajas (juuni 2021)
36. Protsesside analüüs ja juurutamine - näited praktikast (märts 2021)
 

35. Näiteid protsessikaeve rakendamisest praktikas (oktoober 2020)
34. Protsesside modelleerimise tarkvara (september 2020)
33. Erinevat tüüpi diagrammide kasutamine (jaanuar 2020)
32. Protsessimudelite kvaliteet, Elisa, VTA (november 2019)
31. Protsessimootor, TalTech, Telia (aprill 2019)
30. Fractal Enterprise Model (detsember 2018)
29. Business Process Innovation (juuni 2018)
28. Protsessimudelite taaskasutus Eesti Energias (veebruar 2018)
27. Protsessimõõdikud, Telia, Päästeamet, Maanteeamet (detsember 2017)
26. Teadmistebaas (oktoober 2017)
25. Protsessikaeve tehnikad ja nende kasutamine, Elisa, Nortal (mai 2017)
24. Protsessimudelid riigisektoris (aprill 2017)
23. Telia protsessimudelid (oktoober 2016)
...

Järgmise ümarlaua teemaks on riskianalüüs.

 

Riskide analüüsimisega tegeleme nii tööl kui kodus igapäevaselt, vahel seda isegi teadvustamata – otsime ohtusid ja võimalusi, mis mõjutavad meie igapäevast rutiinset toimetamist. 

Asutused teostavad riskianalüüsi erinevatel teemadel (fookuses võivad olla finantsid, turg, keskkond vm), püüdes selgitada välja ohtusid ja võimalusi, mille realiseerumisel saavad mõjutatud organisatsiooni igapäevased protsessid ja oodatud tulemus muutub.

 

Riskide analüüsimine on protsesside modelleerimise lahutamatu osa. Lisaks igapäevastele protsessidele püütakse kirjeldada ka väikese tõenäosusega stsenaariume, mis paljudel juhtudel on üpris keerulised. Sellise potentsiaalsete olukordade analüüsiga näidatakse, millised protsessidega seotud ressursid (tegijad, seadmed, materjal, ...) saavad riski realiseerumisel mõjutatud ja kuidas muutub tulemus

 

Järgmisel ümarlaual jagavad riskianalüüsi kogemusi kolm asutust:

·       Kaarel Krinal Metaprint'ist tutvustab tööstusettevõtte kogemust, kus riskianalüüsi fookus on põhiprotsessi toimepidevusel ja toote kvaliteedil.  

·       Andreas Meister Teliast jagab telekommunikatsiooni valdkonna kogemusi, kus riskianalüüsi fookus on infrastruktuuril.

·       Taivo Kangilaski annab Eesti Energia praktika näitel ülevaate sellest, kuidas tulla toime suure hulga ja erineva fookusega riskide juhtimisega.  

 

Kohtume 27.04.2023 kell 15:00 üle veebi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b8ad20b46d344fb8171b694ed201803%40thread.tacv2/1681745728855?context=%7b%22Tid%22%3a%226d356317-0d04-4abc-b6b6-8c9773885bb0%22%2c%22Oid%22%3a%2252791da1-8347-4139-a270-40c309f19227%22%7d .

bottom of page