top of page

Järgmine ümarlaud

Toimunud ümarlauad

39. Äriprotsess ja kriisihaldus (21.04.2022) 

38. Strateegia modelleerimine (märts 2022)
37. Protsesside jälgimine reaalajas (juuni 2021)
36. Protsesside analüüs ja juurutamine - näited praktikast (märts 2021)
 

35. Näiteid protsessikaeve rakendamisest praktikas (oktoober 2020)
34. Protsesside modelleerimise tarkvara (september 2020)
33. Erinevat tüüpi diagrammide kasutamine (jaanuar 2020)
32. Protsessimudelite kvaliteet, Elisa, VTA (november 2019)
31. Protsessimootor, TalTech, Telia (aprill 2019)
30. Fractal Enterprise Model (detsember 2018)
29. Business Process Innovation (juuni 2018)
28. Protsessimudelite taaskasutus Eesti Energias (veebruar 2018)
27. Protsessimõõdikud, Telia, Päästeamet, Maanteeamet (detsember 2017)
26. Teadmistebaas (oktoober 2017)
25. Protsessikaeve tehnikad ja nende kasutamine, Elisa, Nortal (mai 2017)
24. Protsessimudelid riigisektoris (aprill 2017)
23. Telia protsessimudelid (oktoober 2016)
...

Protsesside modelleerimisel kirjeldame igapäevaseid operatiivseid tegevusi. Kirjeldame olulised protsessid, lisades sagedaste intsidentidega (realiseerub risk, mille tulemuseks on asutusele negatiivne mõju) kaasnevad stsenaariumid.  Enamus selliseid intsidente saab ennetada või lahendada täiendavate tegevustega, mis väldivad selle eskaleerumise.

 

Igapäevaelus on intsidente, mis ei ole sagedased ja mida on raske prognoosida. Selliste intsidentide tagajärjed ja tekkiv kahju võib olla väga suur. Kui operatiivne toimetamine ei lahenda tekkinud intsidenti ja see pigem eskaleerub, siis võime jõuda kriitilise olukorrani (kriis), mille lahendamiseks on vaja alternatiivset tööskeemi – kriisihaldus.

 

Järgneval ümarlaual vaatleme:
- millised intsidendid on toonud lauale riskianalüüs(id) ja igapäevane praktika; 
- millised intsidendid on käsitletud pigem igapäevatöö osana ja kirjeldatud protsessimudelis;
- kuidas on kirjeldatud ja määratletud kriis; 

- kuidas toimetada kriisiolukorras.

Oma kogemust jagavad:

   - Andra Migur Regionaalhaiglast,

   - Andreas Meister Telia'st,

   - Tarmo Pajumets Swedbank’ist.

Lisaks eelnevalt toodud (aktiivsetele) osalejatele on kõik ümarlaual osalejad oodatud jagama oma kogemust.
 

Teeme üle mitme aasta kohtumise seminariruumis - ümarlaud toimub 21.04.2022 kell 15:00-17:00, Hotell Euroopa konverentsikeskuse ruumis Ida-Euroopa.

 

Võimalus on osaleda ka üle Teams’ihttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a778408e110f246859d6b691ea97ba734%40thread.tacv2/1648626262450?context=%7b%22Tid%22%3a%226d356317-0d04-4abc-b6b6-8c9773885bb0%22%2c%22Oid%22%3a%2252791da1-8347-4139-a270-40c309f19227%22%7d . 

 

Palun andke oma ümarlaual osalemise soovist ja viisist (kohapeal või Teams'is) teada veebilehel: https://lingid.ee/A8zrB

 

bottom of page